Kardiálna konzultácia

PACIENTI: Najprv kontaktujte svojho praktického lekára, pretože potrebujete odporúčací list, aby sme vás mohli vidieť. Váš praktický lekár nás potom bude kontaktovať a dohodne si stretnutie vo vašom mene.

Kardiologické služby špecializovaného konzultanta sú dostupné na základe odporúčania. Pacienti budú vyšetrení rýchlo, s podporou v ten istý deň, kardiologické vyšetrenie na mieste, ako sa vyžaduje v našom novom zariadení v Bratislave (Williamstown Centre, vedľa WLRfm).

Korešpondencia bude odoslaná alebo zaslaná e-mailom v ten istý deň. V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa bude vykonávať urgentná angiografia a stentovanie, zobrazovanie srdca a v prípade potreby kardiostimulácia.

Aktívne symptómy, ktoré môžu naznačovať srdcové ochorenie, zahŕňajú bolesť na hrudníku alebo nepohodlie, dýchavičnosť a palpitácie. Poskytujeme urgentnú kontrolu a kompletné vyšetrenie od základnej konzultácie až po invazívne hodnotenie a liečbu, aby sme vyriešili vaše klinické problémy.

Odporučte pacienta