Platba

  • Platba je splatná v daný deň a je možné ju vykonať v hotovosti, bankovou zmenkou, kreditnou kartou alebo šekom s bankovou kartou.
  • Či už verejné alebo súkromné, všetky uvedené poplatky sú splatné v plnej výške a vopred za testy vykonané na Clinica Magterra vo Williamstowne.
  • Ak ste platiteľom dane, môžete si poplatok započítať tak, že si na konci roka zdravotné výdavky uplatníte na dani z príjmov. Jednoducho vyplníte a vrátite formulár Med1.

Poplatky

servis

Poplatok

Poistný zákonník

Konzultácia nového pacienta

200 €

Následná konzultácia

150 €

Elektrokardiogram (EKG)

25 €

Echokardiogram

200 €

5108

Cvičebný test na bežiacom páse

200 €

Monitor srdcového rytmu

130 eur

Monitor krvného tlaku

130 eur

Transezofageálna echokardiografia

*

5109

Implantácia slučkového rekordéra

*

5053

Kardioverzia

*

5091

Koronárna angiografia

*

5090

Implantácia kardiostimulátora

*

5071/5072

Implantácia ICD/CRT

*

5069/5079

Zavedenie stentu

*

5116/5117

CT hodnotenie vápnika

*

6222

* Tieto testy a výkony sa vykonávajú v Univerzitnej nemocnici Bratislava (pre verejných a súkromných pacientov) a v UPMC Whitfield (pre súkromných pacientov). Samoobslužné sadzby sú k dispozícii na požiadanie.